Ветеринарно - медицинска амбулатория, ж.к. Лагера, ул. Хризантема 16


Каква информация събираме?

Единствената информация, която събираме за Вас, е като посетител на сайта.
За какво използваме събраната информация

Използваме събраната информация, за да:

- подобрим сайта си
(за целта е важно да имаме и обратна връзка с Вас - нашите клиенти)

- да подобрим обслужването си
(отново обратната връзка с вас е критична, за да можем да постигнем тази цел)

Използваме ли cookies?

Не, не ги използваме.Споделяме ли информация с трети страни?

По никакъв начин не събираме и не разпространяваме каквато и да е лична информация. Не-лична информация може да бъде предоставена от нас на трети лица, с цел реклама или друго.Политика за информацията събирана по интернет

Тези обяснения важат само за информацията, която събираме по интернет.Условия

Моля, посетете нашите Условия за използване на сайта на адрес http://www.sofia-vets.com/termsofuse.htmlПромени в политиката ни за конфиденциалност

Ако решим да променяме нещо по политиката ни за конфиденциалност, ще го обявим на тази страница.Контакт с нас

При въпроси относно съдържанието на тази страница, моля, свържете с нас на email адрес:

gkrastev@sofia-vets.comТърсене

Loading